Reseña de Divân Edebiyâtı

Página evaluada09/09/2013

79

Recomendaciones:

Realiza publicaciones interesantes.
Utiliza más Call to Actions (por ejemplo 'Me gusta' y 'Compartir') en tus publicaciones.
Agrega una portada
Registra un nombre de usuario.
Realiza publicaciones más a menudo.

En Facebook, todos tienen algo para decir. ¿Pero qué significa todo esto para ti?

Lee nuestra nueva guía acerca de la inteligencia de medios moderna y entérate de cómo los managers de redes sociales logran la interacción, miden resultados y moldean la voz de sus marcas en tiempo real.Top 5 publicaciones de Divân Edebiyâtı
 Fecha Publicación Me gusta Comentarios Compartir
07/09/2013 1256501 508030962624075 1020817618 s Bir şeker hândeyle bezm-i şevka câm ettin beni Nîm sun peymâneyi sâkî... 32 0 1
09/09/2013 1174593 508949095865595 2093138542 s Ya Rab, şad olmayan şu gönlümü yıkanlar varsın bahtiyar olsunlar; benim... 25 0 3
08/09/2013 1186816 508557265904778 62597536 s Ey gönül, o ay yüzlü sevgilinin cevrinden incinme. Çünkü o daha tazedir,... 25 0 2
07/09/2013 1231682 507956402631531 921701106 s TEFVİZNÂME tam ekran >> http://tinyurl.com/kr8cxf6 23 0 2
06/09/2013 1237088 507517812675390 2127182190 s Benzimiz üzüntünün pençesinde soldu, üzüntüden zayıflayıp bir kıla... 27 0 0
03/09/2013 1236371 505849279508910 1628742435 s Mecnûn ile Ferhâd zamânında geleydüm Aşkunla olurdum o zamân anlara... 23 0 1

Publicaciones de otras personas dejadas sin respuesta - Divân Edebiyâtı
 Fecha De Publicación Comentarios
04/09/2013 Vasl ümmîdi olmasa dildârdan Dil elem çekmezdi âh ü zârdan / ADLÎ 0
30/08/2013 Bağdâd-ı çemende ide da’vâ-yı hilâfet Abbâsî ‘âlemler dike gül-zâra benefşe Necâtî Çemen:... 0
07/08/2013 Gayrılar vaslıyla şâd olsa ziyâd olur gamım / Matem ehlinin sürur-ı ıyd yasın arttırır (Aşkî) 0
22/07/2013 fenn-i sülük ehlinün eşbehi Zünnun iken harfine engüşt kor tıfl-ı debis... 1
13/07/2013 aftab-ı feyzi bizden sor ki olmışdur bize cümle etbak-ı felek elvah-ı usturlab-ı ışk arkadaşlar... 2