Review of Honda - 12 cá tính

Page reviewed 2013-10-18

76

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to your fans questions and comments more quickly.
Respond to posts by others more frequently.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Honda - 12 cá tính
 Date Post Likes Comments Shares
2013-10-14 1381176 731609536856302 161023975 s Thêm một cô nàng tomboy nữa hử:) Đâu là Gil??? và Đâu là Chi??? 832 64 2
2013-10-13 946392 730925310258058 801964617 s Cả nhà mình có ai bik 12 Cá Tính của chúng ta đang ở địa danh nào tại... 659 20 4
2013-10-13 1186129 730825226934733 33086209 s Bó tay với anh chàng Thành Trung này luôn! cái khổ nhục kế "Lạy&quo... 634 28 3
2013-10-12 1383512 730312413652681 682087966 s Nhận ra ai không nhỉ??? có mà che hết mặt cũng bik nữa hà:) 567 57 3
2013-10-14 1379778 731508160199773 951590987 s Wao! Wao! 12 Cá tính đã đặt chân đến Huế rùi nek! cả nhà mình đừng quên... 572 34 5

Unanswered Posts by Others - Honda - 12 cá tính
 Date From Post Comments
2013-10-18 Kết anh Ngọc Trai. Mỗi tội tkua hoài àk.hixhix.hot boy Bìh An vs Bê Trần ẹp zai gê hen.:) 0
2013-10-18 Thích Gil vs Bình An thôj.BÙN WÁ YK! 0
2013-10-17 cho mình hỏi 12 các tính của chúng ta về Thành Vinh - Nghệ An lúc nào vậy ạ... 0
2013-10-17 sao hum nay yantv ko phát sóng 12 cá tính vậy ad? 0
2013-10-17 sau trên yan hog có chiếu tập 4 vậy ad ? ==! 0