Review of Góc Yêu Thương

Page reviewed 2013-11-18

63

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Create a username.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Góc Yêu Thương
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-18 994374 161024627442166 1174832867 s đầu tuần luôn vui cười nhé cả nhà 231 7 12
2013-11-17 1468674 160991970778765 612379189 s Trung quốc đông dân toàn cỏ rác Việt Nam lác đác toàn siêu nhân 167 12 3
2013-11-18 1476346 161137784097517 191921425 s like nếu bạn đã từng <3 _ad lê hùng_ 155 6 1
2013-11-18 1472098 161178247426804 1079159936 s <3 Xin lỗi mẹ...:( - Vì con hư tóc mẹ thêm bạc..... - Mong con khôn... 117 8 5
2013-11-17 1455875 160931444118151 127183225 s Gửi đến người mà tôi yêu... • Đó không phải là người đầu tiên mà tôi... 82 3 15

Unanswered Posts by Others - Góc Yêu Thương
 Date From Post Comments
2013-11-18 Ngay hom nay cung vuj nkj? 0
2013-11-18 The ko ak 0
2013-11-17 ok 0
2013-11-17 Co doi luc toi bi yeu long hoi buon vi toi mai tiec nuoi nhung gi da qua va uoc tat ca gia nhu... 0
2013-11-17 :-( 0