Review of ABongDa

Page reviewed 2013-11-17

52

Recommendations:

Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Publish posts less often.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by ABongDa
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-15 1463145 502441129853833 34599025 s Ồ ô ố ồ ô. Cứ có O là các anh thành huyền thoại :v 50 5 1
2013-11-16 1146580 502952653136014 653135460 s Pepe hiện tại :))))) 33 2 0
2013-11-11 1450684 500184693412810 937653818 s Quá nhọ cho anh Messi :v 28 4 0
2013-11-17 535014 503234753107804 1224662224 s Có vẻ cũng có oan ức cho FIFA 31 2 0
2013-11-16 1467395 502863036478309 1772961330 s Mọi ng chú ý hôm qua Ibra vs Ribery thua trận mà quên mất Sanchez đã ghi... 34 0 0

Unanswered Posts by Others - ABongDa
 Date From Post Comments
2013-11-03 Xem các anh cầu thủ vs trọng tài mà không nhịn được cười... 0
2013-10-25 ABCLike là một hệ thống sẽ giúp bạn trao đổi like, tăng theo dõi, tăng chia sẻ trang web của bạn... 0