Review of ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK

Page reviewed 2016-12-03

63

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Publish posts more often.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.
Add more milestones.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK
 Date Post Likes Comments Shares
2016-09-29 14492382 1081559601898333 6725626433956579462 n Այսուհետ կարող եք ստանալ չաշխատող կանանց վճարվող մայրության նպաստը... 1359 57 190
2016-09-30 14510600 1082285118492448 8151542358064758784 n Սիրելի հաճախորդներ, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ տոնում է իր 20-ամյակը:... 308 21 114
2016-10-12 14650217 1091389044248722 6333008526250494251 n Այսուհետ կարող եք ստանալ մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը... 430 25 61
2016-10-07 14511068 1087758491278444 2757986302501584896 n Ճանապարհ, որ անցել ենք 20 տարվա ընթացքում: #Acba20 #AcbaBank 201 9 140
2016-10-31 14601039 1107660192621607 1239030584070036128 n ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ գործարկել է թվով 57-րդ՝ «Շինարարներ»... 240 3 69

Unanswered Posts by Others - ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK
 Date From Post Comments
2016-09-27 Հերթական անվճար բիզնես դասընթացները կանցկացվեն հոկտեմբերի 3-4-ը: ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK 0