Review of ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK

Page reviewed 2016-04-13

76

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Respond to your fans questions and comments more quickly.
Review the length of your posts.
Publish posts more often.
Respond to posts by others more frequently.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK
 Date Post Likes Comments Shares
2016-03-25 12594380 964409843613310 1408559515 n Շնորհակալ ենք, հա´յ զինվոր ... #ԱՄԵՆ_ԲԱՆ_ԼԱՎ_Է_ԼԻՆԵԼՈՒ 10291 118 3095
2016-04-08 Safe image.php?d=aqbrxbnkxb2wzpqf&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2ffbcdn sphotos f a.akamaihd.net%2fhphotos ak xtf1%2fv%2ft1.0 9%2f12963415 974689732585321 6230235124864059612 n Բանկն ամբողջությամբ զիջում է զոհված հերոսների և նրանց ընտանիքների... 1068 24 551
2016-03-21 Safe image.php?d=aqducbfizhmkaixq&url=http%3a%2f%2fi.giphy.com%2fxthuw8l4y8aextbcyc Ցանկացած տարիքում մեզնից յուրաքանչյուրը մայրական խնամքի կարիք ունի: Ոչ... 1055 2 63
2016-02-26 Safe image.php?d=aqatzsaip4kpnprf&url=http%3a%2f%2fi.giphy.com%2fxt9dpspym6ckh7xkke Ինչ կարող ենք անել մենք բնությանը օգնելու համար: Միացե՛ք մեզ, որևէ... 1008 10 67
2016-04-12 13001056 976867975700830 8900741014221520131 n «Իսկական զինվորը կռվում է ոչ թե դիմացինի նկատմամբ ատելությունից դրդված,... 964 2 75

Unanswered Posts by Others - ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK
 Date From Post Comments
2016-04-12 Այդ բանկերն են՝ VTB BANK (ARMENIA), ArmBusinessBank-ը, ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK -ը, Converse... 7
2016-04-12 Exclusive! Այսուհետ եռամսյակը մեկ ձեզ կներկայացնենք «ՀՀ բանկերը ԶԼՄ-ներում» համառոտ... 1
2016-04-08 [no text] 0
2016-04-08 PARTVOX YEV XXCHALI EN NRANQ OVQER QNECNUM EN HAVAT@ HOQIN YEV IRATESUTYUN@. 0
2016-04-08 Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի որոշմանը կարող եք ծանոթանալ նյութում: ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK 1