Review of ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK

Page reviewed 2017-06-21

54

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Publish posts more often.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK
 Date Post Likes Comments Shares
2017-05-19 18619182 1304929082894716 9068820666660159488 n Թարմ շունչ տվեք Ձեր բիզնեսին. 0% առաջին 100 օրերի համար: Իմացե՛ք... 251 2 162
2017-05-16 18575982 1302353703152254 4597834285041319936 n Հաղորդե՛ք թարմ շունչ Ձեր բիզնեսին. բիզնես վարկ 0% տարեկան... 109 0 125
2017-05-10 18301632 1298084960245795 5084524639457615733 n ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկն առաջարկում է Բիզնես վարկեր 0% տարեկան... 113 2 112
2017-05-31 18813650 1313199422067682 5648179633450323900 n Դիմե՛ք մինչև հուլիսի 11-ը և ստացե՛ք առանց գրավի սպառողական վարկ՝ սկսած... 69 1 94
2017-05-06 18301111 1294777847243173 3032327405908341877 n Մայիսի 5-ին՝ Ստեփան Գիշյանի ծննդյան օրը, ամփոփվեցին նրա հիշատակին... 210 1 46