Review of ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK

Page reviewed 2017-07-31

54

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Publish posts more often.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK
 Date Post Likes Comments Shares
2017-05-19 18619182 1304929082894716 9068820666660159488 n Թարմ շունչ տվեք Ձեր բիզնեսին. 0% առաջին 100 օրերի համար: Իմացե՛ք... 251 2 160
2017-06-27 19510186 1337566292964328 5508103546976082087 n Արագ Օվերդրաֆտ՝ ֆինանսական խնդրի արագ լուծում... 50 000 կամ 100 000 ՀՀ... 246 12 99
2017-06-28 19429755 1338449522876005 7604518209199649287 n Մինչև 12 ամիս ժամկետով բիզնես վարկեր սկսած տարեկան 11.5% ՀՀ դրամով, 8%... 192 5 102
2017-05-31 18813650 1313199422067682 5648179633450323900 n Դիմե՛ք մինչև հուլիսի 11-ը և ստացե՛ք առանց գրավի սպառողական վարկ՝ սկսած... 71 1 94
2017-05-28 18767684 1311515462236078 5200395682722679275 n Շնորհավոր առաջին Հանրապետության օրդ, Հայաստա՛ն... #firstrepublic #may28... 210 1 40