Review of Apollo English 360

Page reviewed 2016-09-14

62

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Publish posts more often.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Apollo English 360
 Date Post Likes Comments Shares
2016-08-22 Safe image.php?d=aqcawla8vd8bmccp&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Thôi từ nay đi đâu cũng không sợ nữa... 127 2 83
2016-08-24 Safe image.php?d=aqdmixvvwbb1dani&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Combo 85 bộ từ thống lĩnh tiếng Anh giao tiếp văn... 159 3 49
2016-08-17 Safe image.php?d=aqb6wej46s492t7 &w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook 12 năm cày cuốc miệt mài cũng không bằng 12 phút ghi nhớ 4 bước thần... 113 3 53
2016-08-23 Safe image.php?d=aqdh6b6yth2idbuj&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Thay vì học những câu tiếng Anh dài lê thê, cấu trúc khó hiểu, note ngay... 182 0 29
2016-08-21 Safe image.php?d=aqcvbjfy vx8scm4&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Đã bao giờ bạn thắc mắc những chữ cái mình vẫn hay dung hang ngày thật... 237 0 8

Unanswered Posts by Others - Apollo English 360
 Date From Post Comments
2016-08-22 CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT CÁC CÔNG TRÌNH : NHÀ HÀNG - NHÀ PHỐ - KHÁCH SẠN - BAR-... 0