Review of Aravot

Page reviewed 2015-03-21

66

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Ask more questions to your fans.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Publish more photos.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Aravot
 Date Post Likes Comments Shares
2015-03-21 Safe image.php?d=aqbbx3p6gazgtolb&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fwww.aravot.am%2fwp content%2fuploads%2f2015%2f03%2f7 2 1 Հայ երեք ծրագրավորողներ ստեղծել են մի կայք, որի միջոցով շուտով հնարավոր... 99 2 9
2015-03-21 Վաղուց ապացուցված է, որ բառերը «ծրագրավորում» են մարդկանց: Ընդ որում,... 26 3 3
2015-03-21 Լեւոն Շիրինյանի խոսքերով՝ պետք է կայծակնային պատերազմի մեթոդը կիրառվի... 27 5 1
2015-03-21 ՀՀ և ԼՂՀ զինված ուժերի փոխհամագործակցության շրջանակում մարտի 21-ին... 22 2 0
2015-03-21 Հայաստանի՝ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պատճառով հետզհետե... 11 4 0