Review of Tuổi Trẻ

Page reviewed 2017-07-07

81

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Tuổi Trẻ
 Date Post Likes Comments Shares
2017-07-07 Safe image.php?d=aqc8xpgcx4g1fb20&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fus.cdn.tuoitre.vn%2ftto%2fi%2fs490%2f2017%2f07%2f07%2fngan hang 1499388948 Các ngân hàng ngoại đang rời Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra? 816 32 404
2017-07-07 Safe image.php?d=aqdvt65cjmqantcr&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fus.cdn.tuoitre.vn%2ftto%2fi%2fs490%2f2017%2f07%2f06%2fthanh hoa em le huu hieu xa yen lac yen dinh 1 1499349986 Lê Hữu Hiếu, bị teo cơ, chân to chân nhỏ, nhưng vẫn vượt khó, đạt 3 điểm... 1279 42 124
2017-07-07 Safe image.php?d=aqan5og5imvg90ug&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fus.cdn.tuoitre.vn%2ftto%2fi%2fs490%2f2017%2f07%2f07%2fgiay khai sinh 1499404022 [Chú ý] Đối với một số thông tin cá nhân của công dân, cơ quan nhà nước... 417 10 260
2017-07-06 Safe image.php?d=aqc3t381jjxnlbso&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fus.cdn.tuoitre.vn%2ftto%2fi%2fs490%2f2017%2f07%2f06%2fthithituyetnhung3 1499342658 Giáo viên mầm non công lập tại TP.HCM được hưởng mức lương 3.750.000... 599 58 162
2017-07-07 Safe image.php?d=aqd6d5me7b cb5qb&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fus.cdn.tuoitre.vn%2ftto%2fi%2fs490%2f2017%2f07%2f07%2f56a6504c Có tới 10 phó đoàn ở SEA Games 29, có cần thiết nhiều như vậy không? 383 57 100