Review of Castrol

Page reviewed 2017-02-13

63

Recommendations:

Create more engaging posts.
Publish posts more often.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Like other Pages and interact with them.
Improve your timing.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Castrol
 Date Post Likes Comments Shares
2017-01-31 16195949 832522803554058 2648022829961798139 n Bạn đã sẵn sàng cho chuyến du xuân đầu năm chưa? Hãy thử độ bốc của... 29863 83 26
2017-01-27 16174927 832518980221107 1639142715258964739 n Chỉ còn vài tiếng nữa là đến Giao Thừa, bạn hãy tranh thủ truy cập vào... 26362 70 35
2016-12-30 15697955 816788605127478 2937596797744695848 n Một năm mới rộn ràng không thể thiếu được những lời chúc "không đụn... 23814 280 308
2017-01-16 16105797 827651244041214 1958241144665194369 n Bạn bè đều đã thoát kiếp F.A nhưng "cạ cứng” vẫn mãi "đi sớm v... 15576 258 142
2017-01-20 15965994 829907923815546 392955361213758407 n PHƯỢT TẾT THẬT BỐC CÙNG CASTROL Castrol POWER1 Scooter với các phân tử... 12689 264 64