Review of Chợ Lách A - HSCLA.net

Page reviewed 2013-09-21

43

Recommendations:

Publish posts more often.
Try Promoted Page Ads to gain more likes.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Chợ Lách A - HSCLA.net
 Date Post Likes Comments Shares
2013-09-08 24293 730546470304657 207958054 s Mot goc san truong. Cam giac vua ngoi nghe giang, vua chep bai ngoai san... 26 0 3
2013-09-08 1239941 730738010285503 1877459725 s Hành lang này tầng mấy mn? Hình như tầng 2? Photo by Hoa Đỏ. 27 0 1
2013-09-09 Safe image.php?d=aqcrc8wciikxlv4t&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2ffbcdn sphotos a a.akamaihd.net%2fhphotos ak ash3%2fq71%2fs720x720%2f1239771 731148493577788 2042585180 n [Ảnh quý] Bến Tre Những năm 1968 về sau 10 0 1
2013-09-07 1011842 730309660328338 621250085 s wikiCLA là phiên bản mới của diễn đàn HSCLA - Diễn đàn của Hội cựu học... 7 1 1
2013-07-07 969913 691751114184193 1732933490 s “Đường thẳng bao giờ cũng là đường ngắn nhất” nhưng không có nghĩa đó là... 6 1 1

Unanswered Posts by Others - Chợ Lách A - HSCLA.net
 Date From Post Comments
2013-08-05 Hỗ trợ cho các bạn học sinh Chợ lách khi mua máy tính tại Nam ... 0
2013-07-29 Hoàng Hóm Hỉnh bán thỏ giống...bán thỏ thịt...giao hàng tận nơi tại chợ lách......bán cỏ VA06 đài... 0