Review of Nhật Bản - Đất nước diệu kì

Page reviewed 2013-09-18

77

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Ask more questions to your fans.
Respond to posts by others more frequently.
Increase the variety in your posts.
Respond to your fans questions and comments more quickly.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Nhật Bản - Đất nước diệu kì
 Date Post Likes Comments Shares
2013-09-06 1000961 182412091941511 1195801721 s THÔNG BÁO NGHỈ HƯU ĐỘT NGỘT CỦA MIYAZAKI HAYAO... CẢ NHẬT BẢN... 259 24 57
2013-09-12 1237096 186907654825288 744925185 s Cảnh mùa thu ở đền Komyo-ji, Kyoto <3 Ảnh: hdlandscapewallpapers.com 369 11 16
2013-09-15 524581 188664067982980 1586053314 s Lâu đài Tsurugajo <3 Ảnh: photohito.com 357 7 11
2013-09-15 1240595 188737981308922 29353921 s Sắc hoa tử đằng ở công viên Kawachi Fujien. Ảnh: kariud.exblog.jp 339 8 12
2013-09-05 1234420 181407662041954 1349366627 s Mèo đen bị coi là con vật mang lại đen đủi ở Mỹ và nhiều nước khác.... 268 12 15

Unanswered Posts by Others - Nhật Bản - Đất nước diệu kì
 Date From Post Comments
2013-09-15 Gouriki Ayame Fanpage Vietnam &lt;3 &lt;3 &lt;# https:&#47;&#47;www.face... 0
2013-09-13 https:&#47;&#47;www.facebook.com&#47;photo.php?fbid=635937756446648&amp;... 0
2013-09-13 http:&#47;&#47;www.facebook.com&#47;photo.php?fbid=436309606487579&amp;s... 0
2013-09-08 Nhật Bản giành quyền đăng cai Olympics 2020 :) 0
2013-09-05 MỌI NGƯỜI ƠI CÓ AI THÍCH ĐI DU LỊCH NHẬT BẢN KO Ạ? Em muốn giới thiệu với mọi người và cũng muốn... 0