Review of Cửu Âm Chân Kinh

Page reviewed 2016-11-16

63

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Publish posts less often.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Cửu Âm Chân Kinh
 Date Post Likes Comments Shares
2016-11-14 14992114 1123131491089060 324137617006264320 n 🔷 PHONG VẬT CHÍ: QUỐC SĨ HOA PHỤC 🔷 Là bộ PVC được rất nhiều nhân sĩ... 156 43 1257
2016-11-15 14992114 1123131491089060 324137617006264320 n 🔶 SỰ KIỆN: SHARE CLIP HAY NHẬN NGAY QUÀ 🔶 Chư vị thân mến, trân các... 1133 936 1
2016-11-12 Safe image.php?d=aqb gqd isr7yehq&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o7tko7t7dbzxdhvts%2fgiphy ➡ MINI EVENT: TÌM PHONG VẬT CHÍ ⬅ Chư vị thân mến, trong số những phong... 361 343 271
2016-11-12 15036263 1120929031309306 6249741152634608502 n Bang bạn có như thế này không... 154 15 9
2016-11-14 15107366 1122822087786667 2599049304019101935 n Team ném trứng dạo điểm danh nào... 144 27 4

Unanswered Posts by Others - Cửu Âm Chân Kinh
 Date From Post Comments
2016-10-30 Cmt " Tôi bình chọn ảnh này . Cửu Âm Chân Kinh " anh chị em bạ... 0
2016-10-29 Đi ngang qua vui lòng cho xin like là câu comt "Tôi ủng hộ bài dự t... 5