Review of Deal Cưới

Page reviewed 2013-11-18

67

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Ask more questions to your fans.
Respond to posts by others more frequently.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Deal Cưới
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-14 1463358 665467443487560 1491474710 s Tình Yêu không phân biệt ai đến trước ai đến sau .. Người ở lại sau... 98 1 2
2013-11-15 1459909 665818276785810 317065108 s Vợ chọn Chồng. . .<3 - không phải bởi vì Chồng đặc biệt - Vợ c... 73 1 3
2013-11-14 1426366 665468043487500 1443643192 s em đẹp dịu dàng - thướt tha <3 76 0 0
2013-11-15 578541 665826936784944 763834803 s Hạnh phúc chỉ đến nới những người biết nắm và biết buông đúng lúc. Nắm... 56 0 3
2013-11-16 1453416 666716500029321 390980453 s Tình yêu đích thực ... • Giống như âm thanh của chuông gió ... • Tuy... 50 0 1

Unanswered Posts by Others - Deal Cưới
 Date From Post Comments
2013-11-11 BAO H MOI CUOI DAY 0
2013-11-11 Hãy chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện tình yêu của bạn hay đơn giản chỉ là những kỉ niệm nhỏ,... 0
2013-11-08 vuj wá 0