Review of Đệch.vn

Page reviewed 2014-04-23

74

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Publish more photos.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Đệch.vn
 Date Post Likes Comments Shares
2014-04-23 Safe image.php?d=aqa9ktlnln2ovbme&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fdech.vn%2fdata%2f450 300%2fphotos1%2f08112013%2fm2m1owrjmdq4ztg owe1ytqyymq0y2r Em gái có gì mà tự tin thế, anh có tiền thì cũng mua được 1000 đứa như... 13 20 0
2014-04-23 Safe image.php?d=aqd nfbjyn 0hww &w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fdech.vn%2fdata%2f450 300%2fphotos1%2f04042014%2fmzc2otnjzmm3ndg y2fhztfjndc4odb Bạn gái em nói em là CT đi :( CT là gì hả các bác ??? 9 5 0
2014-04-23 Safe image.php?d=aqazeser8lumdfdh&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fdech.vn%2fdata%2f450 300%2fphotos1%2f08042014%2fmzc2otnjzmm3ndg zwrjngm0odqzmti Cô gái Nhật Bản này đang sung sướng vì nhận đc giải thưởng gì =)) có ai... 9 5 0
2014-04-23 Safe image.php?d=aqa58mvtxwbamtev&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fdech.vn%2fdata%2fphotos1%2f24032014%2fzjq1n2m1ndvhowr yjy2yjezm2nlmjf Mà 2 bộ chẳng khác gì nhau mà cũng thay là sao??? 16 1 0
2014-04-23 Safe image.php?d=aqb93xzdc mb8wx &w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fdech.vn%2fdata%2f450 300%2fphotos1%2f13012014%2fzjq1n2m1ndvhowr zdu4ytu1zjvlmtv Tại sao lại như thế nhỉ???? 12 3 0

Unanswered Posts by Others - Đệch.vn
 Date From Post Comments
2014-04-23 Hủy 0
2014-04-22 Bạn like giùm mình tấm hình này nha,mình đang tham dự một cuộc thj,cám ơn bạn nhiều... 0