Review of Divân Edebiyâtı

Page reviewed 2013-09-09

79

Recommendations:

Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Add a cover
Create a username.
Publish posts more often.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Divân Edebiyâtı
 Date Post Likes Comments Shares
2013-09-07 1256501 508030962624075 1020817618 s Bir şeker hândeyle bezm-i şevka câm ettin beni Nîm sun peymâneyi sâkî... 32 0 1
2013-09-09 1174593 508949095865595 2093138542 s Ya Rab, şad olmayan şu gönlümü yıkanlar varsın bahtiyar olsunlar; benim... 25 0 3
2013-09-08 1186816 508557265904778 62597536 s Ey gönül, o ay yüzlü sevgilinin cevrinden incinme. Çünkü o daha tazedir,... 25 0 2
2013-09-07 1231682 507956402631531 921701106 s TEFVİZNÂME tam ekran >> http://tinyurl.com/kr8cxf6 23 0 2
2013-09-06 1237088 507517812675390 2127182190 s Benzimiz üzüntünün pençesinde soldu, üzüntüden zayıflayıp bir kıla... 27 0 0
2013-09-03 1236371 505849279508910 1628742435 s Mecnûn ile Ferhâd zamânında geleydüm Aşkunla olurdum o zamân anlara... 23 0 1

Unanswered Posts by Others - Divân Edebiyâtı
 Date From Post Comments
2013-09-04 Vasl ümmîdi olmasa dildârdan Dil elem çekmezdi âh ü zârdan / ADLÎ 0
2013-08-30 Bağdâd-ı çemende ide da’vâ-yı hilâfet Abbâsî ‘âlemler dike gül-zâra benefşe Necâtî Çemen:... 0
2013-08-07 Gayrılar vaslıyla şâd olsa ziyâd olur gamım / Matem ehlinin sürur-ı ıyd yasın arttırır (Aşkî) 0
2013-07-22 fenn-i sülük ehlinün eşbehi Zünnun iken harfine engüşt kor tıfl-ı debis... 1
2013-07-13 aftab-ı feyzi bizden sor ki olmışdur bize cümle etbak-ı felek elvah-ı usturlab-ı ışk arkadaşlar... 2