Review of DLB

Page reviewed 2014-05-06

39

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Ask more questions to your fans.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by DLB
 Date Post Likes Comments Shares
2014-04-17 10004032 287377098091715 384313413592197673 s Ձեր հեծանիվը ԴԼԲ խանութից: http://www.dlb.am/index.php/b... 51 1 0
2014-04-22 10253920 289233117906113 6811497767851154335 s Շնորհավորում ենք Էդգարին.... 26 2 0
2014-04-16 1972379 278494835646608 1190762347 s [no text] 24 2 0
2014-05-04 10305952 293374334158658 8647019757748942699 s Ցմահ զեղջ -10% Specialized բրենդի աքսեսուարների վրա: Ովքեր գնել են կամ... 22 2 0
2014-05-05 10329245 293670164129075 5929653181771373747 s Անցյալ շաբաթ ԴԼԲ խանութի հիմանդիր Տիգրան Կորկոտյանը գտնվում էր Մորգան... 21 0 1