Review of Edumax - Tiếng Anh cho bạn

Page reviewed 2017-04-12

38

Recommendations:

Publish posts more often.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Edumax - Tiếng Anh cho bạn
 Date Post Likes Comments Shares
2017-02-06 16640933 1814496518764891 7507901188851808068 n Edumax hoàn thiện chương trình Bán Trú Hè 2017 là thấy nhớ các con điên... 14 2 10
2017-03-10 17155423 1826591367555406 2973482136152898721 n Thông báo chính thức về cuộc thi TRIỂN VỌNG CAMBRIDGE tháng 4/2017 đ... 6 1 0
2017-02-06 16406572 1814498615431348 1967850111241296811 n [no text] 8 0 0
2017-03-16 17353203 1829290830618793 5681967898359593641 n Chúc mừng các học sinh đã đạt giải Cuộc thi viết mừng ngày 8/3. Chúc... 7 0 0
2017-02-22 16641075 1820675178147025 4563585285123078709 n [no text] 6 0 0

Unanswered Posts by Others - Edumax - Tiếng Anh cho bạn
 Date From Post Comments
2017-03-29 Cuối tháng 03 rồi có cụ mợ nào có ý đk cho con học bán truc hè mình làm team đk nhóm cho hạt dẻ... 0
2017-03-24 Khai giảng lớp tiếng anh giao tiếp với thầy DEAN từ Australia. Kinh nghiệm nhiều năm trong việc... 0