Review of Enjoy OISHI

Page reviewed 2016-04-07

79

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Review the length of your posts.
Publish posts more often.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Enjoy OISHI
 Date Post Likes Comments Shares
2016-02-10 12669488 1114606651884078 8308363842615622187 n Tết nay khác chi Tết xưa? :v Không lân, không pháo, vẫn thừa vô tư!... 3262 1 0
2016-03-26 12472804 1146130322065044 7741488168135882078 n Rang đúng cách thì snack mới giòn, ăn mới không lo bị nóng nha. Nên ai... 2864 2 1
2016-03-31 12936507 1152201721457904 4603906966692340262 n Muốn làm quen người ta hả? Hổng đòi hỏi gì nhiều đâu nha, mỗi ngày 1... 2693 2 0
2016-03-08 1935992 1132480506763359 8701087313909362065 n Chúc các bạn gái của Oishi một ngày 8/3 thật vui và vô tư là mình &l... 2666 1 2
2016-03-29 12512650 1149945861683490 6104343633104951440 n Có C+ truyền năng lượng rồi nè, dù là làm bài tập hay thể thao thì cứ... 2646 5 3