Review of Facebook

Page reviewed 2014-03-19

64

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Publish posts more often.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Facebook
 Date Post Likes Comments Shares
2014-02-04 1096667 721375201216263 721371287883321 54592 291 b Sinh nhật lần thứ 10 của chúng tôi chỉ có thể xảy ra nhờ vào tất cả các... 1788 139 48
2014-03-10 1654125 10152494881681729 1610748469 s Còn nhiều biểu tượng ngón tay cái giơ lên thể hiện sự đồng tình (thumbs... 643 62 8
2014-03-03 Safe image.php?d=aqdbtnxdvy1lmwri&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fm.f15.img.vnecdn.net%2f2014%2f03%2f03%2fctvtimcha 1393818406 362x272 Có ai đã từng tìm được người thân/bạn bè bị thất lạc của mình qua... 444 48 3
2014-02-04 Safe image.php?d=aqdu5quxhcfs6e5p&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2fwww.facebook studio.com%2ffbassets%2fsubmissions%2f36829%2fdailytwist.0625.pride Ai có thể tưởng tượng được những chiếc bánh quy Oreo bình thường lại trở... 301 55 16
2014-02-17 1234989 422203967905337 446301529 n #BanCoBiet người dùng toàn cầu đăng tải bao nhiêu bức hình lên Facebook... 384 23 2