Review of Fafo

Page reviewed 2017-02-01

61

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Create more engaging posts.
Publish posts more often.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Fafo
 Date Post Likes Comments Shares
2017-01-27 Safe image.php?d=aqdhlnmzvm4fza7w&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fforskning.no%2fsites%2fforskning.no%2ffiles%2f478430233 Dette er forskning.nos andre artikkel med data fra Jon Horgen Fribergs... 5 0 9
2017-01-17 Safe image.php?d=aqdr  oyak4mg2zf&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fwww.fafo.no%2fmedia%2fzoo%2fimages%2fahe 1612 b4cd2b1a3c3273d4966944dc4ad96d0c Hva kan gjøres, og hva gjøres for å holde eldre arbeidstakere i jobb?... 15 1 2
2016-12-22 Safe image.php?d=aqbzzt3ejtmrbklh&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fwww.arbeidslivet.no%2fpagefiles%2f10670%2fcs dele Fafo-forskerne Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos... 14 0 2
2017-01-24 Safe image.php?d=aqdngn3pwrrsco4p&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fforskning.no%2fsites%2fforskning.no%2ffiles%2fhijab Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er ute med ny rapport som danner... 7 0 4
2017-01-04 Safe image.php?d=aqbmozwi2xe6fjai&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fwww.fafo.no%2fmedia%2fzoo%2fimages%2ftim 6fa5aa809a46bc236bc4ccd5e50967fe Om seniorers skifte av arbeidsgiver, av Fafo-forsker Tove Irene... 4 1 2

Unanswered Posts by Others - Fafo
 Date From Post Comments
2017-01-16 Evaluering av Oslo kommune sin traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser... 0
2017-01-10 Ny teknologi utfordrer båndet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, viser Fafo-gjennomgang av... 0
2017-01-05 I seks år har Kina frosset relasjonene med Norge. Rett før jul kom vi igjen inn i varmen. Hvilket... 0
2016-12-21 Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 | Fafo info -notat 2016:18... 0
2016-12-19 Innen transport er mange arbeidstakere vant til å arbeide alene på veien – med det ansvar og... 0