Review of Galaxy Film

Page reviewed 2013-11-17

56

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to your fans questions and comments more quickly.
Respond to posts by others more frequently.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Galaxy Film
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-06 1184882 605324086170677 788839399 s Tạo hình mới của Robocop. Robocop - Cảnh sát người máy dự kiến sẽ được... 148 17 0
2013-11-11 1451519 607775812592171 1884868888 s Poster mới cực đẹp của Robocop - Cảnh Sát Người Máy. Phim sẽ được khởi... 132 17 0
2013-11-15 1453234 609600915742994 1730941915 s "Thanh niêm nghiêm túc" Bình Minh :p 150 4 1
2013-11-12 1450743 608306299205789 2131687801 s Có mem nào nhận ra con quái vật này xuất hiện ở phim nào không? 3 bạn... 81 35 0
2013-11-07 1424357 605746522795100 860840272 s Chiếc xe cực ngầu của Robocop. Có bạn nào biêt tên chiếc xe này là gì... 120 2 0

Unanswered Posts by Others - Galaxy Film
 Date From Post Comments
2013-11-14 Tuần này nhà mình có phim mới không add, phim của T.O.P Bigbang bao giờ chiếu nhỉ? Thắc mắc tí :D 0
2013-11-11 Ender's Game khi nào chiếu vậy bạn? Mình lên web thấy khởi chiếu 1.11 rùi mà. 0
2013-11-04 Mình muốn tìm lại 1 người - người đã năm tay mình ngày 1/11 lúc coi ... 0
2013-11-03 MÌNH MUỐN TÌM LẠI 1 BẠN MÌNH GẶP NGÀY 1/11 Ở RẠP NGUYỄN TRÃI :( 0
2013-10-22 có kết quả bốc thăm vé họp báo chưa ad 0