Review of Gouté

Page reviewed 2017-03-15

60

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Publish posts more often.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.
Add more milestones.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Gouté
 Date Post Likes Comments Shares
2017-01-23 Safe image.php?d=aqb eymgflfm6jvd&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f26gsgriauvipblbxg%2fgiphy MINI GAME - HỘP ƠI ĐỨNG YÊN Trời ơi, lượn qua lượn lại muốn banh con... 3050 1074 214
2017-02-14 Safe image.php?d=aqce 0ba90w fqbj&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o6yfvl9r3ugowgkxi%2fgiphy MINI GAME - GOUTÉ NƠI ĐÂU Valentine rồi, dẹp công việc qua một bên đi... 2676 636 142
2017-02-02 Safe image.php?d=aqctnwvzyae4cjug&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f26xbha5apfwo3gfcw%2fgiphy [MINIGAME XỔ "BÁNH" ĐẦU NĂM - NHẬN LỘC LIỀN TAY] Gouté lì xì ... 1725 667 319
2017-01-24 Safe image.php?d=aqdhzx98vuns9eop&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fl3q2xdfxmx4an2slc%2fgiphy downsized large Gouté được làm diễn viên rồi nè mấy bồ ơi :)))) Bồ nào có xem tập &quot... 2560 22 5
2017-01-28 16142379 1365765733463083 1614764459875371031 n Tết là lúc "lạc trôi" giữa một rừng đồ ăn... #Hoi8CoGu #Tết... 1520 2 5

Unanswered Posts by Others - Gouté
 Date From Post Comments
2017-02-04 Hội 8 có gu 0
2017-01-07 Hội 8 của mình... Buôn dưa lê các kiểu 0
2016-12-30 z có thêm phim ngắn nữa k z gouté 0
2016-12-27 Misthy 0