Review of Thằng Bờm Fc

Page reviewed 2014-02-11

85

Recommendations:

Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Publish posts more often.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Thằng Bờm Fc
 Date Post Likes Comments Shares
2014-02-10 1797383 666129396758779 1622346856 s Những cô gái đừng bao giờ tự tin khoe mẽ là mình có hàng tá người theo... 1844 61 24
2014-02-10 1656396 666119840093068 2129027526 s Có người nói rằng kì tích có tồn tại, có người lại nói không có kì tích.... 1454 48 22
2014-02-11 1782168 666561520048900 495715679 s Nếu bạn tin tưởng một ai đó, hãy luôn như thế cho dù kết cục như thế... 1384 45 18
2014-02-09 1016207 665640516807667 284816609 s Tôi đã biết trong đời có thứ tình cảm gần như là yêu, nhiều hơn cả yêu.... 1031 36 29
2014-01-30 1622862 660897743948611 483640828 s Sẻ mất một giây để bạn like chia sẻ này của tôi. Sẻ mất thêm một giây... 306 229 106

Unanswered Posts by Others - Thằng Bờm Fc
 Date From Post Comments
2014-01-19 chú bờm ơi viết tiếp đi ạ :3 3
2014-01-02 page nhìn nổi bật hơn trước @@ 0