Review of Hội những người thích được ôm từ phía sau... thật chặt ♥

Page reviewed 2013-09-18

83

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.
Respond to posts by others more frequently.
Respond to your fans questions and comments more quickly.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Hội những người thích được ôm từ phía sau... thật chặt ♥
 Date Post Likes Comments Shares
2013-09-18 558641 634084813289921 174976533 s (Y) nếu bạn đã từng làm trò này :v 1419 17 0
2013-09-18 542240 634082499956819 387991429 s <3 Thay vì đau khổ vì tình, hãy dành thời gian để yêu mình. - T... 812 26 117
2013-09-18 1235173 634000426631693 568565800 s <3 Anh giả vờ yêu Em Em giả vờ không biết Ta giả vờ tha... 868 17 85
2013-09-17 1236220 634059586625777 2086843920 s &lt;3 XIN LỖI vì suốt thời gian qua đã nhắn tin làm cậu mất ngủ • XIN L... 730 18 96
2013-09-18 1236591 634102126621523 666775930 s Nếu có kiếp sau... :) 799 20 6

Unanswered Posts by Others - Hội những người thích được ôm từ phía sau... thật chặt ♥
 Date From Post Comments
2013-09-18 Muốn được ai đó ôm từ sau lưng, thật chặt! <3 <3 <3 0
2013-09-18 <3 0
2013-09-18 A muôn đưng tư phia trươk .câm con dao tư phia sau ..,? Co dk k.? 2
2013-09-17 Cho vay không cần thế chấp tài sản mà không cần giấy xác nhận của công ty: 1.Đối tượng khách... 0
2013-09-17 Cho vay không cần thế chấp tài sản mà không cần giấy xác nhận của công ty: 1.Đối tượng khách... 0