Review of Huggies Vietnam

Page reviewed 2016-10-08

67

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Like other Pages and interact with them.
Review the length of your posts.
Publish posts more often.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Huggies Vietnam
 Date Post Likes Comments Shares
2016-09-08 14225567 1014699958649003 2911715410688987104 n Một mùa trung thu nữa lại sắp về rồi Mẹ ơi. Sẽ rất tuyệt vời nếu cả nhà... 5249 1658 301
2016-09-30 14441075 1039091089543223 3727650080538409961 n Mẹ có biết sự tương tác đầu tiên và quan trọng trong sự phát triển của... 6062 94 43
2016-09-12 14322521 1021027838016215 1385456319660099042 n Khi chuẩn bị đón bé yêu chào đời, việc chọn đúng loại tã lót phù hợp cho... 4651 444 67
2016-09-19 14359268 1026888200763512 8241433611146264312 n Mẹ ơi, gần 2,000 Giỏ Quà Yêu Thương đã được trao cho các Mẹ may mắn rồi.... 2547 733 241
2016-10-04 Safe image.php?d=aqboh5vzwn8lfj4g&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fl3vrimndsdb6eqqua%2fgiphy Ai chà chà, trong 3 giỏ quà bên dưới có 1 giỏ chứa hẳn 34 miếng tã... 922 1684 118