Review of Iae Vietnam

Page reviewed 2017-07-07

52

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Publish posts more often.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Iae Vietnam
 Date Post Likes Comments Shares
2017-07-06 19678302 6067539425590 4986378776351866880 n ⚠️ 5 SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG KHI XIN VISA 485 ‼️ Vì thời gian cho phép xin... 6 1 2
2017-06-28 19886289 6067539506590 4718673997368131584 n Bí kíp đạt ĐIỂM CAO cho kỳ thi IELTS!! 💯👍 Bạn đang luyện thi IELTS... 4 0 2
2017-06-30 19511080 1452881428106247 8159573462576826702 n CẬP NHẬT MỚI TỪ CHÍNH PHỦ ÚC - VISA 189 ‼️ Bạn có dự định sinh sống, làm... 4 0 1
2017-06-26 19437734 1448305771897146 3938471724097039921 n Bạn đã đủ điều kiện xin visa 485 chưa? Hãy kiểm tra checklist dưới đây... 1 0 2
2017-06-06 18920413 1427190160675374 6174285699819370371 n NGÀNH HỌC CỦA BẠN KHÔNG NẰM TRONG LIST Ở LẠI ÚC? Hãy cùng iae điểm qua... 4 0 1