Review of ILA Du học

Page reviewed 2016-08-17

67

Recommendations:

Create more engaging posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Publish posts more often.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by ILA Du học
 Date Post Likes Comments Shares
2016-08-15 13900092 1082728458441830 6485545002602164105 n 10 bạn đăng ký sớm nhất sẽ nhận được món quà dễ thương từ ILA Du học và... 438 0 4
2016-07-28 13882542 1070403519674324 4713975774818072063 n Hình ảnh cập nhật trong chuyến hành trình học tập và khám phá của các... 143 38 11
2016-07-27 13782281 1069541766427166 8869256882615815087 n Những hình ảnh cập nhật trong hành trình học tập và khám phá của các bạn... 111 5 11
2016-07-18 13754374 1064513396930003 5742090366488738249 n Hình ảnh cập nhật của các bạn du học sinh hè ILA 2016 đoàn Anh - Pháp,... 95 10 5
2016-07-23 13715985 1067202159994460 2302467045887359517 n Nhật ký hành trình của các bạn du học sinh hè ILA năm 2016, với điểm đến... 78 10 5