Review of Living Japan

Page reviewed 2013-11-25

79

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to posts by others more frequently.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Living Japan
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-21 1476590 597155633682933 345882665 s [no text] 352 44 19
2013-11-16 969395 594775787254251 2032773955 s Có bạn nào trời lạnh mà thích ăn kem như mình không? ^^ Kem này tên là... 361 36 1
2013-11-18 537101 595696640495499 968624654 s Người Nhật có câu " Tình cảm con gái và bầu trời mùa thu"... 369 19 1
2013-11-23 1463740 598126563585840 577950834 s Như đã hứa tặng lá phong đỏ Momiji và lá rẻ quạt Icho cho các bạn, hôm... 312 29 1
2013-11-14 1463674 593306024067894 1227327625 s Từ tuần này trở đi lá Momiji bắt đầu khoe sắc đó các bạn ^^ Bạn nào đang... 249 11 13

Unanswered Posts by Others - Living Japan
 Date From Post Comments
2013-11-25 Ad ơi cho e hỏi qua Nhật thì phong cách ăn mặc sao ạ? Có kiêng cử gì ko? E sắp sang đó du học e... 0
2013-10-31 Mùa thu ở Shimonoseki :) 0
2013-10-27 Jakarta City, Enjoy Jakarta, Wonderful Indonesia 0