Review of Kenh14.vn

Page reviewed 2017-08-16

82

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Kenh14.vn
 Date Post Likes Comments Shares
2017-08-15 Safe image.php?d=aqa6wlflictdauit&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fzoom%2f600 315%2f2017%2f02 1500702770394 1502806488377 193 0 533 660 crop 1502807904472 Các fan Việt đã chuẩn bị tinh thần đón cơn bão lớn nhất hè này chưa?... 4691 296 106
2017-08-15 Safe image.php?d=aqdkjtmb9pe jd3p&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fzoom%2f600 315%2f2017%2f3 1502793004199 248 0 618 720 crop 1502793821964 Thậm chí, ông trùm còn hài hước ghi "Chào mừng con đến với tập đoàn... 1895 13 0
2017-08-16 Safe image.php?d=aqact atbfkmy6lf&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fzoom%2f600 315%2f2017%2fava 1502825793382 8 0 317 600 crop 1502825876968 Sở hửu những hiếc túi hàng hiệu, nhẫn kim cương đắt tiền và xe sang bạc... 1070 8 2
2017-08-16 20902960 1540423906023593 7755242882394488832 n Ai rồi cũng khác, nhưng nhìn vào cách cuộc sống thay đổi của hai hot... 812 34 27
2017-08-15 Safe image.php?d=aqarpvqd3v xfr45&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fzoom%2f600 315%2f2017%2fava3 1 1502815565937 0 0 412 800 crop 1502815579347 Cùng với độ hot của "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" phiên b... 746 13 5