Review of Kenh14.vn

Page reviewed 2016-11-27

81

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Create more engaging posts.
Publish more photos.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Kenh14.vn
 Date Post Likes Comments Shares
2016-11-27 Safe image.php?d=aqab3hsnhtmpgvri&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fthumb w%2f600%2f2016%2f161127musicsnsdava 1480179367592 29 0 428 774 crop 1480179385008 Đây là minh chứng đến hôm nay SỨC HÚT CỦA SNSD mãnh liệt như thế nào đến... 2798 38 79
2016-11-27 Safe image.php?d=aqdo5sdt20dbuem3&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fthumb w%2f600%2f2016%2fava 3 1476800116020 0 0 755 1464 crop 1476870707637 Từ tình cảm cho đến công việc, chuyện trong nhà ra đến ngoài ngõ, trăm... 1433 55 212
2016-11-27 15178947 1310757802280410 211329856245199874 n 25 tuổi, mất đi sự đầy đặn của khuôn mặt, nhưng cái nhận được lại là đôi... 801 22 131
2016-11-27 15198041 1310724695617054 8301815648774782976 n "Sự hấp dẫn của các giáo viên ảnh hưởng đến lượng kiến thức mà học ... 680 65 86
2016-11-27 Safe image.php?d=aqaihzyj3ohn8sqs&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fthumb w%2f600%2f2016%2f161127musicyg1 1480214513394 50 29 554 1006 crop 1480214820776 Sau tin 2NE1 tan rã, Taehyun rời WINNER... Khán giả bắt đầu hoài nghi... 987 18 6