Review of Kenh14.vn

Page reviewed 2016-09-15

83

Recommendations:

Create more engaging posts.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Improve your timing.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Kenh14.vn
 Date Post Likes Comments Shares
2016-09-14 14291645 1237872349568956 4586983664818731604 n Thứ gì mà chỉ làm bạn buồn, thì hãy vứt nó đi! #Kenh14Quotes 1873 21 141
2016-09-14 Safe image.php?d=aqc1wmpkldcymzee&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fthumb w%2f600%2f2016%2fava600x375 1473842708505 6 0 315 600 crop 1473843234159 Hiền lành, chân chất nhưng chàng trai áo hường này cũng có số phận... 1749 13 12
2016-09-15 Safe image.php?d=aqckuaslsnbivsbq&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fthumb w%2f600%2f2016%2fzac efron taylor swift 17 again 03 1473906251969 crop 1473906311971 41 0 409 714 crop 1473906494638 Sóng đến sóng đi, tình chóng đến rồi cũng chóng đi... Sau Tom... 1234 79 44
2016-09-14 Safe image.php?d=aqcnjthxrc1n2ivw&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2fthumb w%2f600%2f2016%2fava fb 2 1473271507947 0 0 412 800 crop 1473271530031 Đừng đầu hàng trước số phận Đây là cô gái trẻ đã truyền nghị lực sống... 1225 9 39
2016-09-15 14299692 1238486226174235 1116788680 n Không chiều theo ý nàng thì chắc chắn là không thể sống yên ổn được rồi,... 963 56 32