Review of Knorr Vietnam

Page reviewed 2017-02-07

59

Recommendations:

Publish posts more often.
Like other Pages and interact with them.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Knorr Vietnam
 Date Post Likes Comments Shares
2017-01-18 16174474 1405247389545281 6201562741856966178 n Vừa qua, chuyến xe yêu thương của KNORR đã cùng Phạm Hương mang đến Vĩnh... 21894 142 67
2017-01-01 15822565 1366022623467758 2868008009497717559 n "Nhà con năm nay chưa có trang trí đón Tết, nhưng mà hổng có sao, c... 9591 492 270
2016-12-16 15542012 1340989532637734 4375109122026377843 n Cùng Knorr mang vị Tết tròn yêu thương tới mọi miền!!! Niềm vui ngày Tết... 7260 86 54
2016-12-24 15644022 1354424171294270 1979523441446879232 n Vì Tết không chỉ là chăm chút cho bữa cơm trọn vị ngon của gia đình... 2894 101 469
2017-01-06 Safe image.php?d=aqc00meutawq6wvz&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o6zteuaemxrvva91e%2fgiphy Trong suốt 3 tuần lễ lăn bánh, chuyến xe Góp Tình Trao Tết của KNORR đã... 1500 606 537