Review of Thuthuatpro.info

Page reviewed 2013-11-16

30

Recommendations:

Publish posts more often.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Thuthuatpro.info
 Date Post Likes Comments Shares
2013-08-22 536746 566040500122509 922422489 s [no text] 5 0 0
2013-09-20 531908 579633538763205 549289271 s Ông nhà giàu dạo bước Trên phố quen hoàng hôn Gặp chú đánh giày... 0 1 0
2013-10-23 1385084 595138373879388 1407721049 s CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA 2 NGƯỜI PHỤ NỮ - Chị ơi , chị lo giữ người yêu đi... 1 0 0

Unanswered Posts by Others - Thuthuatpro.info
 Date From Post Comments
2013-10-05 1:Không nên nói nhiều ,hãy lắng nghe và tiếp thu 2:Luôn tìm hiểu thật kỹ trước khi hỏi 1 vấn... 0
2013-09-17 http://www.thuthuatpro.info/2013/09/tai-ve-windows-8.1-professional-rtm.html 0
2013-09-10 tội bà già... 0
2013-08-25 Làm SEO cũng giống như cưa gái Sau quá trình tìm hiểu SEO và tham gia nhiều buổi offline với các... 0