Review of Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Page reviewed 2013-09-21

67

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Publish posts more often.
Create more engaging posts.
Ask more questions to your fans.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Date Post Likes Comments Shares
2013-09-11 565034 597863163585965 857486375 s Fundusze dla regionów podzielimy natomiast w następujący sposób: 23 7 33
2013-07-17 156141 573452269360388 1019162296 s Pieniądze to nie wszystko. Najważniejsze jest, jak je zainwestujemy.... 25 0 20
2013-09-10 1229886 597410123631269 439333585 s Tak, zgodnie z Umową Partnerstwa, przedstawia się podział funduszy na... 9 6 21
2013-08-22 581516 589511111087837 1484816491 s Ponad 300 tys. miejsc pracy, 25 tys. przedsiębiorców objętych pomocą,... 13 1 13
2013-09-16 1186114 600223623349919 1192727069 s Pozytywna decyzja KE dotycząca 3. dużych projektów. Wartość... 39 1 2