Review of MyBike.am

Page reviewed 2014-05-06

74

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by MyBike.am
 Date Post Likes Comments Shares
2014-05-04 10253967 686655491421796 6658301749645714663 s Rio de Bicycle :) 81 0 3
2014-05-04 10251969 686580884762590 1268695834900128787 s Лето, велосипеды, арбузы...совсем скоро :) 53 2 1
2014-05-04 1907994 686571828096829 7228926882657556297 s Բարի կիրակնօրյա առավոտ :) 34 0 0
2014-05-03 10313761 686248568129155 5557197361952080166 s ^_^ 19 0 1
2014-05-06 10277035 687606521326693 781459494616271324 s Բարի Առավոտ :) 22 0 0

Unanswered Posts by Others - MyBike.am
 Date From Post Comments
2014-05-04 please help me click like... https://www.facebook.com/theexclusive?ref=hl 0
2014-04-30 ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԵՐԹ ԴԵՊԻ ՇՈՒՇԻ Սերունդ հայապահպան միավորումը և Հայաստանի հեծանվային սպորտի ֆեդերացիան... 0