Review of NESCAFÉ CAFÉ VIỆT

Page reviewed 2016-07-30

65

Recommendations:

Publish posts more often.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by NESCAFÉ CAFÉ VIỆT
 Date Post Likes Comments Shares
2016-06-30 Safe image.php?d=aqa3ztrmesjomym &url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o6gefuma1lckiyx0k%2fgiphy downsized large THỬ TRÍ THÔNG MINH – ĐẶT NGAY LỜI BÌNH! Người đàn ông bản lĩnh không chỉ... 17447 49 28
2016-07-04 Safe image.php?d=aqd1bb4u1si ybpz&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o72fghaiju8rm7v3w%2fgiphy downsized large CÔNG BỐ TRÚNG XE AIR BLADE - CHƯƠNG TRÌNH NESCAFÉ VIỆT PHIÊN BẢN PHÁI... 12833 21 12
2016-07-08 Safe image.php?d=aqcajbt7qhrhkgaq&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fxt8qb9fdx6azgcrnle%2fgiphy THỬ THÁCH SẮP XẾP THẾ VÕ – RINH NGAY BA LÔ PHÁI MẠNH VIỆT! 1/ Sắp x... 11209 572 93
2016-06-24 Safe image.php?d=aqaor6fdbuf7ggck&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fxt0gqs8j8aj9rcntg8%2fgiphy COMMENT CÁCH RIÊNG, RINH QUÀ CỰC MẠNH! Tính khối lượng X, Y, Z? Khi các... 9285 150 45
2016-07-16 Safe image.php?d=aqabsmgpssbnuezb&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o72fhceuxq76hrcmy%2fgiphy downsized large Thử thách nào dưới đây đủ MẠNH theo bản lĩnh của anh em? ĐU DÂY táo... 9481 32 32

Unanswered Posts by Others - NESCAFÉ CAFÉ VIỆT
 Date From Post Comments
2016-05-24 E chọn sản phẩm nescafe để thuyết trình.nhưng còn thắc mắc....cho e hỏi 1 vài điều dc k ạ...có... 0