Review of Ngân hàng Á Châu ACB

Page reviewed 2017-07-20

86

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Review the length of your posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Add more milestones.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Ngân hàng Á Châu ACB
 Date Post Likes Comments Shares
2017-07-01 Safe image.php?d=aqbpybvdi28pwuas&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3og0ipuexgnh8nsyxg%2fgiphy Luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi kế hoạch tài chính linh hoạt và... 3927 811 585
2017-06-24 Safe image.php?d=aqdnjx0b ba8oer9&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fxua7aycgqfjmpgg5zs%2fgiphy TÌM ĐÂU XA HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN Một gia đình nhỏ hình thành cũng chính là... 3603 55 69
2017-07-11 Safe image.php?d=aqawxlbft3ozvmvi&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fl0iy1hrdipky55amq%2fgiphy Lên rừng hay xuống biển, nơi nào bạn nghĩ đến đầu tiên khi quyết định... 3690 31 23
2017-06-29 19424151 1357874604319683 6630221974126509166 n Với phương châm đặt khách hàng làm trọng tâm, những sản phẩm của ACB... 3567 4 20
2017-06-22 19429699 1353265071447303 6443818362456406599 n CHỦ ĐỘNG NGUỒN TIỀN CỦA BẠN VỚI TIẾT KIỆM KỲ HẠN LINH HOẠT Đi nghỉ hè... 3078 45 39