Review of Ngân hàng Á Châu ACB

Page reviewed 2016-03-30

80

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Like other Pages and interact with them.
Publish posts more often.
Increase the variety in your posts.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Ngân hàng Á Châu ACB
 Date Post Likes Comments Shares
2016-03-23 10291267 941140545993093 6879249453841844604 n Thực phẩm hữu cơ đang là mảnh đất màu mỡ cần đẩy mạnh đầu tư. Là người... 2344 67 68
2016-03-19 1044357 936326099807871 2109988815426274067 n Với những dự tính vay vốn dài hạn cho mở rộng kinh doanh mặt bằng, sân... 2272 52 47
2016-03-17 10401263 936325153141299 6494833957733820746 n Nếu được ACB thiết kế riêng lịch trả nợ phù hợp theo chu kỳ kinh doanh... 2206 32 62
2016-03-24 1915766 942138679226613 2657501716506754324 n Thành công từ ý tưởng kinh doanh dịch vụ spa tạo động lực phát triển... 2107 37 58
2016-03-14 12832353 934255770014904 6913863578607781101 n Với mục tiêu sở hữu thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước, bạn ấp ủ tham... 1821 27 44

Unanswered Posts by Others - Ngân hàng Á Châu ACB
 Date From Post Comments
2013-09-20 http://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-tan-thong-hoi-1/tho-... 0
2013-09-20 http://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-tan-thong-hoi-1/tho-... 0
2013-09-20 http://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-tan-thong-hoi-1/tho-... 0
2013-09-20 http://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-tan-thong-hoi-1/tho-... 0
2013-09-20 http://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-tan-thong-hoi-1/tho-... 0