Review of NhacCuaTui.com

Page reviewed 2017-05-22

81

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Publish more photos.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by NhacCuaTui.com
 Date Post Likes Comments Shares
2017-05-21 Safe image.php?d=aqc2mis ztnxbtib&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3ohzdtufa8kypl1mmu%2fgiphy [MINIGAME 5 - GHÉP HÌNH CA SỸ] Bước 1: Like fanpage @NhacCuaTui.com và... 4199 3126 1302
2017-05-22 18582554 10155553755956807 2570487293164859838 n Thôi rồi có hết 3 cái rồi :( 7261 508 271
2017-05-22 18664653 10155553407061807 2141811916397363549 n Cha ơi cha chỉ cần tin con thôi, cha đừng tin cô giáo T.T 3215 17 42
2017-05-22 Safe image.php?d=aqbnhsq70yrn8h74&url=https%3a%2f%2fs media cache ak0.pinimg.com%2foriginals%2fcd%2f1a%2f52%2fcd1a52537e16e9583e385d6f350d076b - Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé... có em chờ <3 Hãy t... 1876 385 176
2017-05-21 18316471 10155551292646807 6015487240082292736 n [NGHE GÌ TỐI NAY] Níu giữ một người không yêu là cố chấp hay không đủ... 1935 19 154