Review of Nhịp Đập Cảm Xúc

Page reviewed 2013-11-18

50

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to posts by others more frequently.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.



Top 5 Posts by Nhịp Đập Cảm Xúc




 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-17 1463877 330740363733774 745019314 s Bạn có biết phía sau điếu thuốc ... :'( 60 3 3
2013-11-17 Safe image.php?d=aqb5urusrwgsbar5&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fnhipdapcamxuc.com%2fupload%2f1543 Thánh thần thiên địa ơi ... ăn xin nhém xỉu ! :v 35 4 1
2013-11-18 7689 330882867052857 1111492249 s Thử xem đúng ko ?? :D 29 2 4
2013-11-17 Safe image.php?d=aqaqcvu7f yne6sf&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fnhipdapcamxuc.com%2fupload%2f1545 Khi phụ nữ ngoại tình thì rất thâm đấy nhé ! :D 27 0 1
2013-11-16 Safe image.php?d=aqacnrjjm 64evmy&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fnhipdapcamxuc.com%2fupload%2f1537 Sức dẻo dai bền bỉ của công chúa quả là vô cmn đối ! :D 21 0 1

Unanswered Posts by Others - Nhịp Đập Cảm Xúc




 Date From Post Comments
2013-11-16 Lũ lớn miền Trung, thanh niên quê mình ợ, các bác cho tràng pháp tay :v 0
2013-11-15 Ảnh ca sĩ Ngân Khánh nhảy dance cực bốc đây,ae k xem đứg tjếc 0
2013-11-15 Au 0
2013-11-12 neu la ng la xjn dug voj tjn. neu la ng tjnh xjn dug voj buok. lo cat buok roj tjm kang nhoj dau. 0