Review of NIVEA

Page reviewed 2017-01-10

54

Recommendations:

Publish posts more often.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by NIVEA
 Date Post Likes Comments Shares
2016-12-30 15780795 869702076466677 3764733898316889889 n Có cô nàng NIVEA nào đang “nhen nhóm” ý định tham dự countdown cuối năm... 3144 56 12
2016-12-19 15578437 862272710542947 7179830952288250897 n Bình chọn Nước tẩy trang không cồn NIVEA Nước tẩy trang không cồn NIVEA,... 2464 327 27
2016-12-14 Safe image.php?d=aqbv ttupfv8ye7b&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Quà tặng cuối năm, lời cảm ơn từ NIVEA Giáng sinh sắp đến, mà Tết cũng... 2562 99 48
2016-10-20 14725598 808680859235466 742943868696955880 n Phụ nữ sinh ra để được yêu thương và trao yêu thương đến những người phụ... 2309 190 31
2016-11-14 14992162 834340506669501 163325906775965696 n Mùa đông là thời điểm thử thách đối với người dân vùng cao, đặc biệt là... 528 47 312