Review of Opplysningen 1881

Page reviewed 2015-02-19

54

Recommendations:

Create more engaging posts.
Publish posts more often.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Opplysningen 1881
 Date Post Likes Comments Shares
2015-02-17 Safe image.php?d=aqa9ggw6ox7ixg8n&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Før eller senere havner de fleste av oss i en situasjon som handler om... 92 2 1
2015-01-21 Safe image.php?d=aqbkuynapc0ppfsq&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fwww.opplysningen.no%2f%7e%2fmedia%2fupload%2fcover vet full Når hunden er syk kan det være godt å snakke med en veterinær for å få... 81 5 1
2015-02-03 16302 10152793511648579 2141568261059780740 n 1 av 5 vet ikke hvordan privatøkonomien ville blitt dersom man plutselig... 67 1 0
2015-01-06 Safe image.php?d=aqbqcxfgdjhlbj23&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fwww.opplysningen.no%2f%7e%2fmedia%2fupload%2fcolourbox1061321 1150x600 Har du spørsmål til en lege? Legene fra Opplysningen Eksperthjelp svarer... 47 1 1
2015-01-28 10941914 10152781357893579 723421638644723055 n Over halvparten av telefonene som kommer inn til Opplysningen... 37 0 0