Review of Royal Armenia (Ռոյալ Արմենիա)

Page reviewed 2014-02-06

54

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Ask more questions to your fans.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Royal Armenia (Ռոյալ Արմենիա)
 Date Post Likes Comments Shares
2014-01-29 1545788 421832011281644 1064905699 s Իսկ դուք սիրո՞ւմ եք պանդա :) 47 3 0
2014-01-28 1175228 421386234659555 1914333504 s Բարի գիշեր և բարի քուն :) #Coffe #GoodNight #RoyalArmenia 39 1 0
2014-02-03 1618409 423812334416945 62435676 s Բարի առավոտ,բարի աշխատանքային շաբաթ ենք մաղթում բոլորիդ: 34 1 0
2014-01-28 1654359 421370551327790 371940715 s Առաջարկում ենք ըմպել մեկ բաժակ սուրճ և վայելել Մեր Բակ 1 ֆիլմը... 32 1 0
2014-02-02 1662612 423810144417164 1785951756 s Բարի գիշեր և բարի երազներ :) 31 0 0