Review of Love Saigon

Page reviewed 2013-11-18

80

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to posts by others more frequently.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Love Saigon
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-16 1455119 376892549112048 974969454 s Không, không phải là Sài Gòn mà bạn và tôi thường thấy... - Ảnh: Long... 1452 56 27
2013-11-15 1004980 376388869162416 672457721 s Dám cá là sẽ có rất nhiều bạn muốn được đứng tại đây, ngay lúc này... 1427 29 28
2013-11-14 1394420 376297649171538 1175464999 s Quận 4 - "Vùng đất dữ" bây giờ :) - Photo by Andy Le - H... 985 71 19
2013-11-17 1474644 377546182380018 857060110 s Có ai để ý: Sài Gòn đã chuyển mùa... - Photo by Phi Phi Hoang... 1078 21 14
2013-11-18 1462984 377906145677355 1910439212 s Xin thông báo: còn 2.5 tháng nữa là đến tết, làm việc hăng say lên nhé... 953 35 34

Unanswered Posts by Others - Love Saigon
 Date From Post Comments
2013-11-18 chưa hiểu hết nổi những nỗi niềm đằng sau khóe mắt sâu của cụ!!! chưa thấy hết nổi những thăng... 0
2013-11-18 http://www.flickr.com/photos/alexnguyennam/10241447683/ Tặng page nhé :D 0
2013-11-17 [no text] 0
2013-11-15 Sài Gòn đối với đa số dân Sài Gòn chính hiệu không phải là “thành phố 10 mùa hoa” , “thành phố... 0
2013-11-14 Sài Gòn Đẹp Lắm 0