Review of Samsung Vietnam

Page reviewed 2017-06-19

92

Recommendations:

Review the length of your posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.
Like other Pages and interact with them.
Improve your timing.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Samsung Vietnam
 Date Post Likes Comments Shares
2017-06-08 Safe image.php?d=aqa12l7veazznacb&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fxua7auevzkp5rftvd6%2fgiphy CHỤP LẠI KHOẢNH KHẮC, BẮT QUÀ HẤP DẪN Chiếc áo sơ mi trắng trong tủ đồ... 11153 1700 645
2017-06-07 19029552 1431232376944595 6886446256840257630 n Với diễn viên Bình Minh, việc đơn giản hóa mọi thao tác điều khiển là ưu... 16282 15 6
2017-06-12 18766037 1424080014326498 4351119003085311423 n Bạn có thể kể được bao nhiêu bài hát có từ "Hè" hoặc “Mùa Hè” ... 16072 20 11
2017-06-09 18813844 1430979893636510 1539612024277274765 n RÃ ĐÔNG THỰC PHẨM: NÊN HAY KHÔNG? Bạn có biết: thực phẩm khi được rã... 15227 100 78
2017-06-13 19030590 1437020879699078 6791120833777523052 n Chiêm ngưỡng Kỳ Quan Thế Giới qua “lăng kính” hoàn mỹ của tuyệt tác Công... 7109 14 10