Review of Tôi Là Sinh Viên Việt Nam

Page reviewed 2013-11-20

59

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to posts by others more frequently.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Tôi Là Sinh Viên Việt Nam
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-18 946954 555572361200511 1266308940 s Sắp thành cáo rồi :3 :v 354 32 59
2013-11-18 1452164 555470334544047 487732370 s Đẹp đến lặng người... <3 371 14 17
2013-11-17 Safe image.php?d=aqb9txkg28qp ye9&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fsinhvienplus.vn%2fwp content%2fuploads%2f2013%2f11%2f8 phuong phap nho bai that sau va lau sinhvienplus.vn Việc sở hữu một trí nhớ tốt đã giúp rất nhiều người có được thành công.... 59 3 47
2013-11-19 1459916 555951104495970 2010606414 s Bạn còn nhớ ?... ^^ 167 7 0
2013-11-17 37061 554993044591776 2073342100 s Thực trạng nhà trọ sinh viên lúc này... :3 131 13 3

Unanswered Posts by Others - Tôi Là Sinh Viên Việt Nam
 Date From Post Comments
2013-11-16 Ad cho mình nhờ 1 chút nhé. Tks ad nhiều. Cần tìm CỘNG TÁC VIÊN tại HÀ NỘI Công ty Oriflame... 0
2013-11-14 hot hot hot cho thời sinh viên 0
2013-11-13 Hâm.. 0
2013-11-12 Cùng bay với Lễ hội khinh khí cầu &quot;Những đôi cánh châu Á- Asia wing... 0
2013-11-12 Cùng bay với Lễ hội khinh khí cầu &quot;Những đôi cánh châu Á- Asia wing... 0