Review of Những câu status ngẫu hứng

Page reviewed 2014-12-16

49

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Respond to posts by others more frequently.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.



Top 5 Posts by Những câu status ngẫu hứng




 Date Post Likes Comments Shares
2014-12-08 10659141 856057687750200 3114234791208717163 n Nhớ nhé :) ---------------- -NB-  552 17 18
2014-12-14 1513685 859506970738605 5152876415035561840 n :) ---------------- -NB-  417 4 30
2014-12-08 1452446 856243981064904 8567606722624407652 n Hãy vững niềm tin 394 9 33
2014-12-09 10376193 856779387678030 8016305882381170369 n Đúng là như vậy :) ---------------- -NB-  384 10 11
2014-12-13 10365792 858990790790223 7616871109670160432 n <3 ---------------- -NB-  410 2 5

Unanswered Posts by Others - Những câu status ngẫu hứng




 Date From Post Comments
2014-12-14 [no text] 0
2014-12-05 Có những đêm thức thật khuya Online Chờ nick ai đó sáng Rồi bỗng nhận ra Mình chưa add nick người... 0
2014-12-05 ấm áp giáng sinh cùng người yêu trên đỉnh của sài gòn ai đi không? 0
2014-12-04 - Em Đi : Ok .Tui Hông Giữ Vì Tui Biết Có Giữ Lại Chăng Thì Cũng Vô Ích .Không Giữ... 0
2014-12-04 Các gái thích phong cách nào thế?... 0