Review of Sting World

Page reviewed 2017-04-04

44

Recommendations:

Publish posts more often.
Respond to your fans questions and comments more quickly.
Respond to posts by others more frequently.
Add a website.
Publish more photos.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Sting World
 Date Post Likes Comments Shares
2017-01-16 16002922 1412354195449785 7638714521330624916 n Hãy luôn dự trữ cho mình nguồn năng lượng bứt phá trong trường hợp khẩn... 151076 348 108
2017-01-29 Safe image.php?d=aqbz 2epwrdi5n k&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fl0exs8mubzoq22n0k%2fgiphy STING_NĂNG LƯỢNG TẾT BỨT PHÁ Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng năng lượng để tận... 113897 3745 419
2017-01-23 16195049 1416352001716671 704255110339014926 n STING_BỨT PHÁ LÀM VIỆC, NGHỈ TẾT VÔ LO Cần nguồn năng lượng đỉnh, tỉnh,... 56430 406 157
2017-02-05 15965827 1416357881716083 3012718905668634823 n STING_LÌ XÌ NĂNG LƯỢNG Các mem đã sẵn sàng cho ngày đi làm, đi học lại... 44428 477 178
2017-02-16 Safe image.php?d=aqaabp8gc67jgv7q&url=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f26xbhdaicxqtthgoi%2fgiphy STING, CHẤT LƯỢNG TỰ HÀO TỪ NHÀ SẢN XUẤT CỦA PEPSI. Để đạt được chất... 37698 658 176

Unanswered Posts by Others - Sting World
 Date From Post Comments
2017-03-29 Ad ơi ad vào xem tin mk ib cho ad đó ,ad xem thông tin r gửi quà cho mk k thì quá ngày nhận thông... 0
2017-03-28 Mjy b koi kamrshall m kam dyy dyyy ye meraa adeee 0
2017-03-27 Mê Sting + uống Sting mỗi ngày Nước uống k thể thiếu với tôi... 0
2017-03-20 1 ngày k uống là k làm ăn dc gì 1
2017-02-05 , 0