Review of Sướng

Page reviewed 2013-11-18

66

Recommendations:

Ask more questions to your fans.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to your fans questions and comments more quickly.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Sướng
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-17 1476028 650015311716706 190707598 s Sư tử đen :D đẹp quá 860 66 18
2013-11-18 1422433 650406301677607 763168974 s Lăm bờ oăn =)) 506 20 42
2013-11-17 1455098 650033571714880 360535073 s Chuẩn không nhỉ :3 407 14 4
2013-11-18 Safe image.php?d=aqcxlsmvxrc9fael&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2ffbcdn sphotos f a.akamaihd.net%2fhphotos ak frc3%2f1395115 650316981686539 1043294597 n Cover Thu Cuối Thách Thức Độ Chất Với Mr T vs Hằng Bing boong :))) 1... 256 59 23
2013-11-17 Safe image.php?d=aqah5j6zrmzuwqgz&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2ffbcdn sphotos a a.akamaihd.net%2fhphotos ak frc3%2f1459741 649863731731864 443322244 n Điều gì bí ẩn trong bức ảnh nhì các thánh soi :v 317 59 1

Unanswered Posts by Others - Sướng
 Date From Post Comments
2013-11-17 Chuyện là như thế đó! Và cô ấy đã phải nằm viện =)) http://suong.vn/posts/71418 0
2013-11-17 Thánh cởi đồ nhanh nhất thế giới, e nhìn theo mà ko kịp thấy gì :D http:... 0
2013-11-17 Vl 0
2013-11-17 em này xinh 0
2013-11-16 Em ko tin vào mắt mình nữa rồi. Ai thích ăn bánh Oreo thì vào ngắm nhé... 0