Review of Techcombank Việt Nam

Page reviewed 2016-10-18

63

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Ask more questions to your fans.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Techcombank Việt Nam
 Date Post Likes Comments Shares
2016-10-03 14441175 995903813864857 956635746031003418 n Từ một PRM (Chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân) mới gia nhập... 1574 55 13
2016-10-01 14494664 995151103940128 5135701403535475111 n NIỀM TIN VÀ THÓI QUEN TIẾT KIỆM SẼ GIÚP BẠN BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH SỰ... 1121 14 23
2016-09-30 14469662 995150663940172 9002912024848149483 n Nguyễn Ngọc Tươi (PRM - Chuyên viên quan hệ cá nhân tại #Techcombank chi... 1123 19 4
2016-10-07 14510718 1001650929956812 170388542407573504 n Chương trình tư vấn trực tuyến cùng MC Phan Anh và chuyên gia tài chính... 474 120 130
2016-10-02 Safe image.php?d=aqd39ob4jouj7hh7&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook "Điều giúp Phan Anh vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống ch... 851 7 19