Review of Techcombank Việt Nam

Page reviewed 2017-02-22

60

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Techcombank Việt Nam
 Date Post Likes Comments Shares
2017-02-04 16508342 1117973784991192 6415323593035011604 n Tháng 2 rồi, hay là mình yêu nhau nhé !!! Để bàn tay được nắm chặt lấy... 2458 28 40
2017-02-06 16508224 1119729841482253 2083257480561828690 n Bạn sẽ có cơ hội trúng phần thưởng hấp dẫn nào dưới đây khi trở thành... 1891 29 21
2017-02-08 16681833 1121828037939100 2198840310981884302 n Thói quen thanh toán khi đi mua sắm của bạn là gì? 1. Thanh toán bằng... 1497 60 8
2017-02-03 16299136 1117071258414778 5766315162848572489 n ☼Trưa không lo nắng ϟ Chiều không lo mưa Thả ga nghỉ Tết nằm nhà mua... 1312 22 13
2017-02-05 16406457 1118799871575250 521936977771067920 n TẠM BIỆT CHÚ HEO ĐẤT NGÀY XƯA "Mẹ mua cho em con heo đất í o i ò ... 1124 15 15