Review of TH true MILK

Page reviewed 2017-01-12

92

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Ask more questions to your fans.
Improve your timing.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by TH true MILK
 Date Post Likes Comments Shares
2016-12-29 15698479 1470012473039718 6140367528792162304 n Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ có ngay một dĩa tôm xóc bơ trứng muối... 8260 304 2023
2016-12-19 15665952 1451103058263993 1318304079646908365 n Sản phẩm Bơ tự nhiên TH true BUTTER và Phomat tự nhiên TH true CHEESE đã... 9278 192 163
2016-12-23 15697640 1457671847607114 3706472841860195286 n Wowww ... các bạn có biết, để làm được 1kg Phomat tự nhiên, cần tới 10... 8185 166 119
2016-12-21 15643596 1454174021290230 3605855684735795200 n Mẹ biết không, tuy còn nhỏ nhưng bé đã có được trong mình những tiềm... 4387 94 503
2016-12-22 15643878 1455843847789914 6057088864541999104 n Noel 🎅 này đâu cần phải đi nhà hàng, cùng TH true BUTTER trổ tài với... 2894 174 829

Unanswered Posts by Others - TH true MILK
 Date From Post Comments
2016-12-17 ⛔ ⛔ 5 SỰ THẬT BẤT NGỜ MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT KHI LÀ NGƯỜI ĐẶT ÁO ĐỒNG PHỤC ⛔ Nếu bạn đang là người... 0
2016-12-17 ⛔ ⛔ 5 SỰ THẬT BẤT NGỜ MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT KHI LÀ NGƯỜI ĐẶT ÁO ĐỒNG PHỤC ⛔ Nếu bạn đang là người... 0
2016-12-17 ⛔ ⛔ 5 SỰ THẬT BẤT NGỜ MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT KHI LÀ NGƯỜI ĐẶT ÁO ĐỒNG PHỤC ⛔ Nếu bạn đang là người... 0
2016-11-09 TH oi. Sdt của m và bạn m cũng chưa nhận được tin nhắn đôi sữa. M có đăng ở bình luận bài viết... 1
2016-11-09 Mình ở KCN Vĩnh Lộc A Bình Chánh muốn mua mua sữa TH thì liên hệ ở cửa hàng nào vậy, đây là sdt... 0