Review of TTV

Page reviewed 2014-03-27

40

Recommendations:

Ask business partners, customers and friends to become fans.
Publish posts more often.
Ask more questions to your fans.
Like other Pages and interact with them.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by TTV
 Date Post Likes Comments Shares
2014-03-24 Safe image.php?d=aqa2gddriyzvo6xe&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fi1.ytimg.com%2fvi%2fzzhcirshatw%2fmaxresdefault ԱՀԱ ԵՎ ԱՅՅՅՅՅՅՆ...:))) TTV PRODUCTION-''ԿԻՆԵՏԻԿ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ&#39... 2 0 1
2014-03-24 1982196 233208723535002 1822726723 s Հարգելիներս մեր նոր "Կինետիկ Տպագրություն" վերնագրով անիմացին ... 1 0 1
2014-03-14 1625473 230735753782299 526724245 s Շնորհավորում եմ բոլորիննննն... YouTube-ի TTV-ի էջում դիտումները անցան... 1 0 0