Review of VietnamWorks.com

Page reviewed 2017-03-19

58

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by VietnamWorks.com
 Date Post Likes Comments Shares
2017-03-18 Safe image.php?d=aqdmfvcjnxsaratx&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fscontent.xx.fbcdn.net%2ft45.1600 4%2f17312306 6078831506445 6771990955554766848 n Nhân viên có thể không thích bạn, không sợ bạn hoặc là đôi lúc lớn tiếng... 280 10 106
2017-03-17 Safe image.php?d=aqbupmbpktug3s8w&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fscontent.xx.fbcdn.net%2ft45.1600 4%2f17268767 6078764254845 5141880549794643968 n Những thành công lớn đều bắt nguồn từ những thói quen nhỏ hằng ngày.... 211 5 119
2017-03-17 Safe image.php?d=aqdbkrbv0ix  qg4&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fscontent.xx.fbcdn.net%2ft45.1600 4%2f17268385 6078769316445 9126687456823869440 n Vâng! Thật sự đó là tự do, nhưng hầu hết trong chúng ta đều đang do dự... 344 0 0
2017-03-18 Safe image.php?d=aqanomplalsgvir4&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fscontent.xx.fbcdn.net%2ft45.1600 4%2f17268561 23842554841890732 1696095766445031424 n Khi đã chán nản với công ty hiện tại, nhân viên sẽ có những biểu hiện mà... 193 6 45
2017-03-19 Safe image.php?d=aqa 9zzhfj2bhabs&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2f2014%2f07%2fthang 5 Quản lý thời gian thiếu hiệu quả có thể dẫn đến stress và mất cân bằng... 101 3 75