Review of VietnamWorks.com

Page reviewed 2017-08-09

62

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Publish posts less often.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by VietnamWorks.com
 Date Post Likes Comments Shares
2017-08-07 Safe image.php?d=aqcc8gn52p4tm09z&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2fdeal luong 1 "Deal lương" thành công chỉ trong 6 bước đơn giản Khi phỏng v... 29 1 45
2017-08-06 Safe image.php?w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2f2014%2f07%2fhappy employees Vì sao lương không phải là tất cả? Cải thiện chế độ lương thưởng được... 54 1 22
2017-08-07 Safe image.php?d=aqa53ezvfxoc2pph&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2f2014%2f07%2ftalk to the hand Những câu nói sếp không muốn nghe Có những câu nói giúp nhân viên ghi... 35 0 28
2017-08-08 20627759 23842603280860466 5387193830313295872 n Đọc sách không khó, nhưng phải có phương pháp Một trong những phương... 26 0 27
2017-08-07 Safe image.php?d=aqabe9iqsf ykjaa&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2f2015%2f12%2fshutterstock 129272279 small Bí kíp dùng chuột kỳ diệu rất ít người biết Hôm nay, Vui Vẻ chỉ cho bạn... 30 0 25