Review of VietnamWorks.com

Page reviewed 2017-04-23

54

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Publish more photos.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by VietnamWorks.com
 Date Post Likes Comments Shares
2017-04-23 18010927 10154387483781471 7359735550043635907 n 10 đặc điểm đáng quí của một nhân viên tài giỏi [Sưu tầm] #Vietnamworks 339 8 99
2017-04-21 Safe image.php?d=aqajphbixjevaesl&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2f7 ky nang hrinsider 1 7 kỹ năng mà người làm nhân sự bắt buộc phải biết Khi phỏng vấn, các... 118 4 103
2017-04-21 Safe image.php?d=aqbea0mj4bcr03kf&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2fcong cu google hrinsider1 1 7 chức năng kinh điển Google ít khi bật mí cho dân văn phòng Google là... 72 0 103
2017-04-23 Safe image.php?d=aqdbbv7wvn5lytq9&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2farticles%2f2014%2f07%2frollercoaster Tôi ước gì mình có thể nghỉ phép dài ngày để đi du lịch Anh bạn của tôi... 114 0 18
2017-04-23 Safe image.php?d=aqdrqmlria4ermoe&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fhrinsider.vietnamworks.com%2fuploads%2f1 Khám phá những khác biệt khiến một số người cực kỳ thành công, số khác... 48 0 30